Geen producten (0)

Aankoopadvies

Bij het kiezen van een metaaldetector komen er verschillende aspecten aan bod. U moet zich afvragen waar u naar opzoek bent. Wilt u een analoge metaaldetector of wilt u een digitale detector? Wilt u in het water zoeken of op het land?

Bent u een starter?

Het is van belang om direct een goede metaaldetector aan te schaffen om ook echt iets van de hobby te proeven. Een kijkshop detector zal u dan ook erg tegenvallen omdat u weinig zal vinden en de lol van het zoeken zal er dan ook snel af zijn. Farah Detectors verkoopt uitsluitend kwaliteit detectors.
Het zoeken met een metaaldetector is een leerproces. U moet de detector leren kennen en het kan dus best zijn dat u de eerste keren weinig vind.
Wij adviseren u te beginnen met 1 van de volgende professionele starters Detectors: 

Mocht u na enige tijd uw starters Detector willen inruilen voor een professionelere Metaaldetector voor  gevorderden  dan is dit bij ons altijd mogelijk tegen een goede inruilwaarde.

Maximale diepgang van een metaaldetector

Wij krijgen vaak de vraag van onze klanten, hoe diep een Metaaldetector kan zoeken. Hier is echter geen eenduidig antwoordt op te geven. Voor alle Metaaldetectors geldt namelijk dat de maximale detectie diepte afhankelijk is van de voorwerpgrootte van het object.. Dit betekend hoe groter het voorwerp is, hoe dieper de Detector in staat is het voorwerp te kunnen detecteren. Voor hobby Metaaldetectors in een prijsklasse van 100 tot 500 euro kunt u ervan uitgaan dat uw Detector een enkele munt tot 30 centimeter diepte kan detecteren en een groot voorwerp tot maximaal 1 meter. Hobby Metaaldetectors in een prijsklasse boven de  500 euro  kunnen in het algemeen een enkele munt tot ongeveer 45 centimeter diepte detecteren en een groot voorwerp tot maximaal 1.5 – 2 meter.  Er bestaan geen Metaaldetectoren die een voorwerp ter grootte van een munt dieper dan ongeveer 70 cm kan vinden. Ook een Detector die meer dan 5000 euro kost kan dit niet. Deze professionele Metaaldetectoren zijn echter wel in staat grote voorwerpen zeer diep te detecteren, soms tot wel 12 of zelfs 40 meter diep!
*Voor de meeste metaaldetectors bestaat er de optie om extra zoekspoelen aan te schaffen voor uw Detector waarmee u dieper kunt zoeken dan met uw standaard zoekspoel. Vaak kunt u hierdoor 25% extra diepgang bereiken. Deze zoekspoelen kunt u ook op onze website bestellen.

Een digitale Metaaldetector of een Analoge Metaaldetector?


Analoge Metaaldetectors kunt u bedienen met draaiknoppen; u hoort een audiotoon (geluid) op het moment dat u een voorwerp  detecteerd. Digitale Metaaldetectors zijn voorzien van een computerdisplay. Deze metaaldetectors geven u naast het geluid ook informatie over het gedetecteerde voorwerp. U kunt op uw Detector display de waarschijnlijke materiaalsoort aflezen (bijvoorbeeld goud of ijzer) en de voorwerpdiepte (bijvoorbeeld 15 cm). Ook kunt u aflezen of de batterijen nog voldoende geladen zijn etc. Vroeger waren alle Detectos analoog.  Tegenwoordig zijn er ook vele digitale Metaaldetectoren beschikbaar.

Wat is de wet- en regelgeving ten aanzien van metaaldetectors?


Elk land heeft eigen regels omtrent het gebruik van Metaaldetectors. In de meeste landen zijn Metaaldetectoren toegestaan, maar gelden er wel enkele regels. Zo is het vrijwel nergens toegestaan archeologische monumenten te betreden. In bepaalde landen zijn Metaaldetectors verboden in te voeren, te bezitten en te gebruiken tenzij de regering u hier  nadrukkelijk toestemming voor geeft. Het betreft de landen: Irak, Iran, Syrië, Afghanistan, Marokko en Tunesië.

Ook zijn er landen waar het bezit van een Metaaldetector toegestaan is, maar het gebruiken ervan niet.  (Het opgraven van objecten is dan vaak verboden). Koopt u een Detector voor export of wilt u uw Metaaldetector meenemen op vakantie naar het buitenland? Informeer  dan eerst in het betreffende land wat de regels ten aanzien van Metaaldetector gebruik zijn. 

Discriminatie


Vrijwel alle Metaaldetectors zijn in staat kleine metalen afvalobjecten zoals spijkers en bierdoppen  te discrimineren.  Dit betekend dat u de mogelijkheid heeft om uw Metaaldetector zo in te stellen dat deze niet reageert op dergelijke afvalobjecten. Vaak krijgen wij de vraag of het ook mogelijk is om de Detector zo in te stellen dat deze alleen op goud reageert en alle andere metaalsoorten discrimineert. Dit is helaas niet mogelijk, zo ver is de techniek nog niet. Wel beschikken de meeste  metaaldetectors over een voorwerpidentificatie waardoor u zelf kunt beslissen welke metaalsoorten / voorwerpsoorten u opgraaft.

Voorwerpidentificatie

Met voorwerpidentificatie kunt u bepalen van welk materiaal het verborgen voorwerp naar alle waarschijnlijkheid is. Dit kan op verschillende manieren. De meeste metaaldetectors beschikken over toonidentificatie. Dit betekend dat de metaalsoorten elk een ander toonhoogte geluid geven. (Bijvoorbeeld goud een hoge toon, ijzer een hele lage toon).  Op deze manier kunt u leren bepalen van welke metaalsoort het voorwerp waarschijnlijk is. Ook kunt u soms leren horen of het een klein of een groot voorwerp betreft, of een diep of ondiep gelegen voorwerp. Bij digitale metaaldetectors kunt u daarnaast vaak simpelweg op uw display aflezen van welke metaalsoort het voorwerp onder de grond waarschijnlijk is (bijvoorbeeld goud). Veelal beschikken de duurdere digitale metaaldetectors vanaf ongeveer 600 euro over een voorwerpidentificatie in nummering. Dit betekend dat zodra u een voorwerp detecteert, er een nummer op uw  display verschijnt. Dit nummer geeft dan de waarschijnlijke voorwerpsoort weer. Voorwerpidentificatie in nummering is een zeer nauwkeurige vorm van voorwerpidentificatie. 

Pinpointer

Een pinpointer is een handig hulpmiddel om naast uw metaaldetector te gebruiken voor de exacte plaatsbepaling van verborgen voorwerpen. Hierdoor kunt u de verborgen voorwerpen eenvoudiger localiseren en sneller opgraven. Er bestaan metaaldetectors met een ingebouwde pinpointfunctie  en er zijn professionele losse pinpointers verkrijgbaar zoals de “Garrett Propointer” en de “Nokta RS pinpointer”.

Heeft u rug- , nek-, en of schouderklachten?

In dit geval is het aan te bevelen een detector te kiezen die licht van gewicht is. De meeste nieuwe metaaldetectors zijn licht van gewicht en wegen iets meer dan 1 kilogram, maar let op, er bestaan ook metaaldetectors die vele malen zwaarder zijn. Metaaldetectors die een paar jaar geleden op de markt waren en nu nog wel veel tweedehands verkocht worden, wegen over het algemeen ook veel zwaarder dan de recente modellen. Gelukkig zijn er ook ergonomische hulpmiddelen verkrijgbaar voor uw metaaldetector, zoals bijvoorbeeld het gewichtsverdelingssysteem EZ Swing.

Geofysische 3D detectors

Geofysische 3D detectors zijn zeer professionele metaaldetectors die grote voorwerpen tot vele meters diep kunnen detecteren en waarmee u 3D scans van de ondergrond kunt maken. Deze systemen zijn er voor gemaakt om grote objecten tot bijvoorbeeld wel 12 of zelfs 40 meter diepte te kunnen detecteren. Naast alle metaalsoorten zoals goud, zilver en ijzer kunt u met deze apparatuur ook holle ruimten zoals tunnels, kelders, kamers en graven detecteren. Geofysische 3D detectors geven de afwijkingen in de natuurlijke grondsoort weer. Deze apparatuur is zeer geschikt om bijvoorbeeld grote “oude schatten” op grote diepte op te sporen. De 3D scans kunt u zeer uitgebreid analyseren. Zo kunt u vaak de vorm van het object. de dimensies, de diameter, de voorwerpgrootte, de diepte en de materiaalsoort aflezen. Met een Geofysische 3D detector kunt u kleine voorwerpen, zoals een enkele munt tot ongeveer maximaal 70 cm vinden. Deze detectors zijn vooral bedoeld voor het opsporen van grote objecten en schatten. Want grote voorwerpen kunnen tot vele meters diep gedetecteerd worden!

Het detecteren van bewerkt / natuur goud

Als we over het detecteren van goud spreken, kunnen we een onderscheid maken in natuurgoud en bewerkt goud. Onder natuurgoud verstaan we het goud wat vanuit de natuur in de grond zit, zoals goldnuggets (goudstenen) en goudzand. Onder bewerkt goud verstaan we gouden sieraden, munten etc. Voor het detecteren van goud in het algemeen, is het altijd aan te raden een metaaldetector aan te schaffen met een hoge zoekfrequentie, zoals de Teknetics T2, de Garrett AT Gold of de Nokta Goldensense. 

Maar let op ! Niet elke metaaldetector is even geschikt voor het detecteren van natuurgoud.
Zo zijn metaaldetectors met een lagere zoekfrequentie minder geschikt en zijn de meeste geofysische 3D detectors niet in staat natuurlijk goud te detecteren, gezien deze apparatuur reageert op afwijkingen in de natuurlijke grond en dit “natuurlijk goud”  zoals de naam al zegt vanuit de natuur in deze grond hoort en dus geen afwijking vormt. Uiteraard kan een geofysische 3D detector wel bewerkt goud, zoals gouden sieraden vinden. 

Is BTW vrije levering / Export mogelijk?

De prijzen op onze website zijn inclusief 21% Nederlandse BTW (belasting).

In de volgende situaties kunnen wij onder bepaalde voorwaarden BTW vrij leveren:

  •  Indien u een bedrijf heeft binnen de Europese Unie met een BTW vrijstellingsnummer

  • Indien het product voor export naar een land buiten de Europese Unie is en Farah Detectors deze export compleet voor u verzorgt. 

  • Indien het product voor export naar een land buiten de Europese Unie is en u de export zelf verzorgd. In dit laatste geval betaald u eerst BTW en kunt u op het moment dat het originele exportbewijs door ons ontvangen is deze BTW weer terug krijgen.

Let op!  Het is door overheidsrestricties aldaar niet toegestaan metaaldetectors te exporteren naar: 
Irak, Iran, Syrië, Afghanistan en Marokko.